Hoofdpijn

Iedereen heeft weleens last van hoofdpijn. Vaak is de oorzaak van hoofdpijn onschuldig. Daartegenover staat dat hoofdpijn een van de belangrijkste veroorzakers is van ziekteverzuim. Dit geldt vooral bij de vormen van hoofdpijn met een meer ernstig, langdurig of chronisch karakter, die gepaard gaan met tal van andere klachten. Mensen met regelmatig terugkerende hoofdpijnaanvallen ondervinden daarbij veel hinder in hun sociale en werkende leven. Naast ziekteverzuim kunnen ook psychische problemen optreden en in het slechtste geval sociaal isolement.

Door veel onderzoek te doen naar hoofdpijn, zijn er duidelijke criteria gesteld om tot een diagnose te komen. Echter, ondanks de duidelijke criteria is het toch niet zo gemakkelijk om tot een goede diagnose en daarbij adequate behandeling te komen. Het hoofd- halsgebied is anatomisch gezien ingewikkeld en stelt ons nog voor vele raadsels. Omdat criteria voor de ene categorie hoofdpijn regelmatig overlap hebben met de criteria voor een andere categorie hoofdpijn, is het voor de gnatholoog een goede insteek om bij chronische hoofdpijn, waarbij al jaren meerdere onsuccesvolle of maar gedeeltelijk succesvolle behandelingen zijn toegepast, nogmaals de zaak goed onder de loep te nemen. Vooral verstoorde orale en cervicale kinesiologie wordt vaak in het diagnostisch en curatieve proces over het hoofd gezien.