Kaakklachten

PIJN IN HET KAUWSTELSEL
Patiënten kunnen de volgende klachten in het kauwstelsel hebben:
Moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel, zoals

pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren,
problemen met het openen en/of sluiten van de mond,
knappen of schuren van het kaakgewricht

en hier aan gerelateerde pijn in oor, nek of hoofd (soms ten gevolge van overbelasting van de kaak door bijvoorbeeld tandenknarsen en -klemmen, of andere parafuncties) en aangezichtspijn.

Eerst wordt, indien mogelijk, een diagnose gesteld en daarna een eventueel behandeltraject bepaald. Daar (langdurige) pijnklachten vaak een multifactoriële oorsprong hebben, vindt de behandeling regelmatig plaats in samenwerking met een andere hulpverlener (bijvoorbeeld een tandarts-endodontoloog, fysiotherapeut, een logopedist, KNO-arts, neuroloog, pijn-arts, reumatoloog of psycholoog).

De meest voorkomende kaakklachten zijn pijnlijke en/of vermoeide kauwspieren, een beperkte of scheve mondopening en kaakgewrichtsgeluiden. Kaakklachten kunnen een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het hoofd zelf geven. Zelfs hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. Kaakklachten kunnen ook leiden tot allerlei beperkingen in de dagelijkse activiteiten: het eten van een broodje, praten of gapen. Indirect kunnen kaakklachten zelfs leiden tot problemen bij het werk, in het gezin of het sociale leven.
Kaakklachten worden vaak veroorzaakt door een overbelasting van de kauwspieren of het kaakgewricht. Die overbelasting kan optreden doordat u onbewust verkeerde mondgewoontes hebt ontwikkeld.

Mensen met kaakklachten hebben bijvoorbeeld vaak onbewust de gewoonte om langdurig hun kiezen op elkaar te klemmen, of om de tanden van de onderkaak langs die van de bovenkaak te schuren (knarsen). Dit laatste gebeurt vooral ’s nachts. Stress is van invloed: de klachten kunnen toenemen bij een langdurige stresssituatie (bijvoorbeeld door werk of persoonlijke omstandigheden).


WAAR DOEN DE KLACHTEN ZICH VOOR?
Acute pijnklachten kunnen zich voordoen in de kauwspieren A en het kaakgewricht B zelf (zie afbeelding hierboven). Als de pijn langer aanhoudt, kan deze ook uitstralen naar andere gebieden (veelal op het hoofd of in het gezicht). Schurende of knappende geluiden komen uit het gewricht.