Neuropathische pijn

Neuropathische pijn wordt binnen het zenuwstelsel gegenereerd en is daardoor niet afhankelijk van een prikkel van buitenaf. De pijn kan dus spontaan optreden. Ook stimulatie kan een pijnrespons opwekken, maar deze staat in geen verhouding tot de stimulus. Neuropathische pijnen worden vaak vergezeld door andere neurologische symptomen, zoals een brandende sensatie, hyperalgesie, dysesthesie en soms zelf anesthesie (anesthesia dolorosa.). Klinisch worden neuropathische pijnen onderscheiden in episodische (ook wel neuralgiforme) en continue pijn. Neuralgiforme pijnen treden aanvalsgewijs op en zijn scherp, stekend, schietend of brandend van karakter. Tussen de pijnaanvallen zijn er perioden zonder enige last. Continue neuropathische pijnen zijn voortdurend aanwezig en zijn vaak brandend van karakter.

Neuropathische pijnen zijn vaak erg moeilijk te behandelen en daardoor vaak therapieresistent. Vaak wordt er op meerdere manieren een verschillende insteek voor behandeling gezocht. Succes is hierbij niet verzekerd. De gnatholoog probeert om de parafunctionele bewegingen die vaak samengaan met de pijn in kaart te brengen om zo toch tot een klachtenreductie te komen van de vaak bijkomende pijnklachten door een verstoord bewegingspatroon.