Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een afspraak maken?

Wanneer uw tandarts/ /huisarts/medisch specialist u wil verwijzen dient hij of zij een verwijsbrief naar de Praktijk voor Gnathologie Limburg te sturen of aan u mee te geven. U neemt daarna zelf contact op met de praktijk om een afspraak te maken en u krijgt dan het verzoek om een aantal vragenlijsten digitaal of schriftelijk in te vullen. Zodra we deze formulieren van u hebben ontvangen wordt door de tandarts-gnatholoog een inschatting gemaakt van de situatie en aangegeven welk type consult benodigd is. U ontvangt van ons een afspraak voor een intake met uitgebreid onderzoek. Op de website vindt u onze openingstijden, contactgegevens en route beschrijving naar de praktijk.

Hoe lang is de wachttijd?

De reguliere wachttijd voor een consult in de praktijk is momenteel ongeveer zes weken. Na het consult proberen we een eventuele vervolgafspraak, na goedkeuring van de behandeling door de zorgverzekeraar, direct te plannen.

Wat moet ik doen bij pijn klachten?

Ga voor uzelf na welke verkeerde mondgewoontes u hebt en probeer deze te vermijden. Vermijd of beperk stresssituaties zo veel mogelijk. Juist tijdens deze situaties is het vaak moeilijk om verkeerde mondgewoontes te voorkomen, omdat u zich in deze situaties misschien letterlijk ‘verbijt’. Als het niet mogelijk is om stresssituaties te beperken, wees u dan wel bewust van verkeerde mondgewoontes en probeer deze te vermijden. Patiënten die tijdelijk onder behandeling zijn in de praktijk Gnathologie Limburg bellen in geval van (tandheelkundige) nood altijd eerst hun eigen tandarts. In overleg met de verwijzer/eigen tandarts kan eventueel naar ons worden doorverwezen.

Wat kost een behandeling?

Bij de intake door de tandarts-gnatholoog wordt, naast de diagnostiek, bekeken of de patiënt in aanmerking kan komen voor de regeling voor bijzondere tandheelkunde, die vrij strikte bepalingen oplegt. Houdt u er rekening mee dat behandeling onder de basisverzekering meetelt met uw eigen risico en indien de behandeling niet onder de basisverzekering valt, dit uit uw aanvullende tandheelkunde polis wordt vergoed of zelfs helemaal niet! Voor onze behandelingen hanteren wij de verplichte Tarievenlijst tandheelkundige zorg. De codes en bijhorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen werkzaam in Nederland hanteren deze codes. Voor verdere informatie verwijs ik naar de rubriek: Werkwijze en behandelmethode. Hierin vindt u de tariefcodes en hoe u de tarieven kunt opzoeken.
.