Verwijzing

Een goede samenwerking tussen verwijzer, tandarts-gnatholoog en patiënt valt of staat met een duidelijke communicatie. Graag vragen wij uw aandacht voor de werkwijze die wij hanteren:

• U informeert de patiënt over de reden van verwijzing en u stuurt ons een verwijsbrief. Een digitale verwijsbrief wordt zeer op prijs gesteld.

• Wanneer u gebruikmaakt van een digitaal röntgensysteem is het zeer wenselijk relevante foto’s naar ons te mailen: Sla de foto’s op als JPEG bestand en zorg dat in de naamgeving patientnaam, eventueel element en datum van opname vermeld worden. De foto’s kunnen gemaild worden naar info@gnathologielimburg.nl

• Na ontvangst van uw verwijsbrief krijgt uw patiënt een bevestiging van ontvangst van de verwijzing met daarbij een verzoek om een aantal vragenlijsten digitaal of schriftelijk in te vullen. Zodra we deze formulieren van uw patiënt hebben ontvangen wordt door de tandarts-gnatholoog een inschatting gemaakt van de situatie en aangegeven welk type consult benodigd is. De gemiddelde tijd tussen ontvangst verwijsbrief en eerste consult is 6 weken.

VERWIJSBRIEF

Klik hier om de verwijsbrief in PDF formaat te downloaden.

Dit formulier kunt u invullen, opslaan (klik op ‘bewaren’ als u het bestand afsluit) en printen. Om dit document te openen en in te vullen moet u beschikken over Acrobat Reader (minimaal versie 9) Acrobat Reader gratis downloaden. Na het invullen en opslaan kunt u het formulier digitaal naar ons mailen  info@gnathologielimburg.nl Of printen en verzenden via de post naar Gnathologie Limburg Industriestraat 88 | 6466 GD Kerkrade.